Zapraszamy do udziału w Konkursie Literackim "Złoczyńcy w uzdrowisku" organizowanym przez Powiat Otwocki! Czekają na Was atrakcyjne nagrody! Kawiarenka Kryminalna objęła konkurs swoim patyronatem.

Poszukiwany autor, który inspirując się prawdziwymi wydarzeniami, mającymi miejsce na terenie powiatu otwockiego, stworzy mrożącą krew w żyłach intrygę kryminalną!

Baner Złoczyńcy w uzdrowisku.

Autor, a nawet trzech - zostaną za swój trud wynagrodzeni!Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie kryminalne:
„Złoczyńcy w uzdrowisku”
Akcja opowiadania powinna być osadzona w realiach historycznych i nawiązywać do postaci i osób związanych z miastem Otwock lub powiatem otwockim.
Źródło inspiracji stanowić mogą miejsca kultury, fragmenty kryminałów oraz wycinki z gazet z okresu międzywojennego i powojennego, dotyczące regionu.Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock lub dostarczyć osobiście do Biura, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs kryminalny”. Na kopercie nie należy wprowadzać imienia i nazwiska autora.

Termin składania prac upływa z dniem 15.10.2016 r. (liczy się data wpływu prac do Kancelarii Powiatu Otwockiego).

W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac :

I nagroda - kwota brutto 1500,00 zł

II nagroda - kwota brutto 1000,00 zł

III nagroda - kwota brutto 800,00 zł
Autorzy muszą mieć ukończone 16 lat.
Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2016 roku;

Plakat konkursu Złoczyńcy w uzdrowisku.