Znamy już wyniki konkursu, który Kawiarenka Kryminalna zorganizowała wraz z Domem Wydawniczym Rebis z okazji tegorocznych Warszawskich Targów Książki, które odbędą się na Stadionie Narodowym w dniach 19-22 maja. Do wygrania były kryminały z autografami Monsa Kallentofta, Czingiza Abdułłajewa i Piotra Pytlakowskiego.

Pytania brzmiały następująco:

1. Wymień, które trzy żywioły Mons Kallentoft wykorzystał dotąd w serii inspirowanej czterema żywiołami, której Ziemna burza jest trzecią częścią.

2. Jak nazywa się główny bohater Podróży do Transylwanii Czingiza Abdułłajewa?

3. Jak nazywa się żona słynnego gangstera, która opowiada Piotrowi Pytlakowskiemu o gangsterach, miłości i zdradzie w Królowej mafii? I jak nazywa się ów gangster?

Prawidłowe odpowiedzi to:

1. Powietrze, woda, ziemia.

2. Drongo.

2. Monika Zielińska i Andrzej Zieliński vel Andrzej Banasiak pseudonim Słowik.

"Ziemna burza", Mons Kallentoft.

"Podróż do Transylwanii", Czingiz Abdułłajew.

"Królowa mafii", Piotr Pytlakowski.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są książki (po jednym egzemplarzu dla każdego z trzech laureatów konkursu) z autografami autorów kryminałów Domu Wydawniczego Rebis, którzy będą gośćmi Warszawskich Targów Książki:

1. Ziemna burza, Mons Kallentoft

2. Podróż do Transylwanii, Czingiz Abdułłajew

3. Królowa mafii, Piotr Pytlakowski

Zwycięzcami w konkursie są:

1. Justyna Kierylak-Szczepańska z Warszawy, która będzie mogła odebrać Ziemną burzę z autografem Monsa Kallentofta.

2. Angelika Baraniecka z Warszawy, która będzie mogła odebrać Podróż do Transylwanii z autografem Czingiza Abdułłajewa.

3. Dariusz Knebel z Warszawy, który będzie mogła odebrać Królową mafii z autografem Piotra Pytlakowskiego.

Jak odebrać nagrody?

Zwycięzcy konkursu na hasło: „Kawiarenka Kryminalna” będą mogli odebrać nagrody osobiście podczas spotkań z autorami na Warszawskich Targach Książki (wydawnictwo nie wysyła nagród na adres domowy, konieczny jest odbiór osobisty) według poniższego harmonogramu:

1. Ziemną burzę z autografem autora można odebrać na spotkaniu z Monsem Kallentoftem, które odbędzie się 20 maja (piątek) w godz. 17.00-18.00 na stoisku Domu Wydawniczego Rebis 96/D13.

2. Podróż do Transylwanii z autografem autora można odebrać na spotkaniu z Czingizem Abdułłajewem, które odbędzie się 21 maja (sobota) w godz. 15.00-16.00 na stoisku Domu Wydawniczego Rebis 96/D13.

3. Królową mafii z autografem autora można odebrać na spotkaniu z Piotrem Pytlakowskim, które odbędzie się 21 maja (sobota) w godz. 16.00-17.00 na stoisku Domu Wydawniczego Rebis 96/D13.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy na kolejne konkursy na Kawiarence Kryminalnej.