Eksperymentalny projekt literacki Wykup Słowo ogłasza konkursu literacki na opowiadanie inspirowane hasłem: „Nikomu się nie śniło”. Najciekawsze konkursowe prace zostaną opublikowane na blogu wykupslowo, a autor najlepszego tekstu zostanie zaproszony do udziału w 2. edycji projektu Wykup Słowo. Kawiarenka Kryminalna objęła patronat nad konkursem.

Więcej o projekcie można przeczytać tu.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Eksperymentalny projekt literacki Wykup Słowo.

2. Konkurs trwa od 12 marca 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 31 maja 2016 roku.

3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

5. Prace muszą być napisane prozą w języku polskim.

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie opowiadania w dowolnej konwencji literackiej inspirowanego hasłem „Nikomu się nie śniło”.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z ideą Eksperymentalnego projektu literackiego Wykup Słowo O projekcie Wykup Słowo

3. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 rok życia w chwili zgłoszenia się do konkursu.

4. Uczestnik Konkursu może przysłać pracę, której jest autorem. Oznacza to, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana – dotyczy to także publikacji internetowych.

5. Opowiadanie należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formacie tekstowym doc, w tytule maila wpisując „Konkurs literacki Nikomu się nie śniło”. Objętość pracy to maksimum 15 tys. znaków (ze spacjami). Prace przekraczające limit znaków nie będą brane pod uwagę.

Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Prace można nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2016 roku włącznie, do godz. 23.59.

2. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, e-mail i adres autora oraz krótką notkę biograficzną. Ponadto w treści maila należy zamieścić oświadczenie o posiadaniu autorskich praw majątkowych do pracy, o treści: „Oświadczam, iż nadesłana praca jest wynikiem wyłącznie mojej indywidualnej twórczości, nie stanowi plagiatu prac innych autorów”.

3. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę.

4. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.

5. Wyróżnione prace, po wyborze dokonanym przez jury Konkursu, ukażą się na blogu wykupslowo, a autor najlepszej z nich zostanie zaproszony do udziału w 2. edycji projektu Wykup Słowo.

6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

7. Lista wyróżnionych osób zostanie ogłoszona na stronie wykupslowo do 31 maja 2016 roku.

8. Z chwilą ogłoszenia decyzji jury przez Organizatora, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do wyróżnionych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:

a) przedruku fragmentów lub całości na stronach WWW i mediach społecznościowych na profilach Organizatora;

b) na potrzeby promocji konkursu w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz na nośnikach outdoorowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej i przyznania w jej miejsce wyróżnień, jak również prawo do nieprzyznania jakiejkolwiek nagrody lub wyróżnienia.

Nagrody

1. Laureat Konkursu zostanie zaproszony do udziału w 2. edycji projektu Wykup Słowo. Udział laureata w 2. edycji Wykup Słowo polegał będzie na napisaniu opowiadania z wykorzystaniem słów, imion i fraz, które wybiorą czytelnicy. Opowiadanie Laureata, powstałe w ramach 2. edycji projektu Wykup Słowo, zostanie opublikowane w antologii opowiadań.

2. Wszystkie wyróżnione prace zostaną opublikowane na blogu wykupslowo

3. O wyróżnieniu autorzy prac konkursowych zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

4. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inną.

Terminy

• 12 marca 2016 – 30 kwietnia 2016 – przyjmowanie prac uczestników.

• do końca maja 2016 – ogłoszenie wyników obrad jury.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919, 920 i 921 Kodeksu Cywilnego.