Baner złoczyńców w uzdrowisku

Po raz trzeci zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie kryminalne "Złoczyńcy w uzdrowisku".  W tym roku warunkiem koniecznym jest wątek miłosny.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób związanych stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorem.

Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 30 000 znaków ze spacjami (czcionka Times New Roman, rozmiar 12).

Nadesłany utwór musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzany i w żadnej formie niepublikowany.

W Waszym opowiadaniu kryminalnym muszą pojawić się elementy związane z powiatem otwockim. Źródło inspiracji mogą stanowić m.in. znane osoby pochodzące z terenu powiatu, miejsca turystyczne, kulturalne, ośrodki, placówki, zakłady itp., które znajdowały lub znajdują się na terenie powiatu otwockiego. Akcja opowiadania może toczyć się w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Opowiadania  należy przesłać do dnia 16 lipca 2018 r. (liczy się data odbioru).

Utwory należy podpisać godłem (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację autora).

Godło oraz tytuł opowiadania powinny znajdować się na pierwszej stronie. Do opowiadania konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku przesyłki drogą elektroniczną) lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w przypadku przesyłki pocztą tradycyjną) należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu kontaktowego lub adres email), czyli wypełnioną i podpisaną ręcznie kartę stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu (w przypadku wysyłki mailem należy przesłać skan karty). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane jurorom.

Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 16 lipca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne:

  • I nagroda – 2000,00 zł

  • II nagroda –  1500,00 zł

  • III nagroda– 1000,00 zł

 

oraz dodatkowe wyróżnienia w formie rzeczowej dla autorów najciekawszych prac.

Szczegółowy regulamin znajdziecie tutaj, a kartę zgłoszeniową tutaj.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Kultury i Promocji, tel.: 22 788 15 34 wew. 387