Kawiarenka Kryminalna wraz z Domem Wydawniczym Rebis z okazji tegorocznych Warszawskich Targów Książki, które odbędą się na Stadionie Narodowym w dniach 19-22 maja, zaprasza na konkurs, w którym do wygrania są kryminały z autografami Monsa Kallentofta, Czingiza Abdułłajewa i Piotra Pytlakowskiego.

By wziąć udział w konkursie, należy przesłać prawidłowe odpowiedzi na trzy pytania konkursowe wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania na adres: konkursy(at)kawiarenkakryminalna.pl, w temacie maila wpisując: REBIS.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są książki (po jednym egzemplarzu dla każdego z trzech laureatów konkursu) z autografami autorów kryminałów Domu Wydawniczego Rebis, którzy będą gośćmi Warszawskich Targów Książki:

1. Ziemna burza, Mons Kallentofet

2. Podróż do Transylwanii, Czingiz Abdułłajew

3. Królowa mafii, Piotr Pytlakowski.

"Ziemna burza", Mons Kallentoft.

"Podróż do Transylwanii", Czingiz Abdułłajew.

"Królowa mafii", Piotr Pytlakowski.

Jak odebrać nagrody?

Zwycięzcy konkursu na hasło: „Kawiarenka Kryminalna” będą mogli odebrać nagrody osobiście podczas spotkań z autorami na Warszawskich Targach Książki (wydawnictwo nie wysyła nagród na adres domowy, konieczny jest odbiór osobisty) według poniższego harmonogramu:

1. Ziemną burzę z autografem autora można odebrać na spotkaniu z Monsem Kallentofetem, które odbędzie się 20 maja (piątek) w godz. 17.00-18.00 na stoisku Domu Wydawniczego Rebis 96/D13.

2. Podróż do Transylwanii z autografem autora można odebrać na spotkaniu z Czingizem Abdułłajewem, które odbędzie się 21 maja (sobota) w godz. 15.00-16.00 na stoisku Domu Wydawniczego Rebis 96/D13.

3. Królową mafii z autografem autora można odebrać na spotkaniu z Piotrem Pytlakowskim, które odbędzie się 21 maja (sobota) w godz. 16.00-17.00 na stoisku Domu Wydawniczego Rebis 96/D13.

Pytania konkursowe:

1. Wymień, które trzy żywioły Mons Kallentoft wykorzystał dotąd w serii inspirowanej czterema żywiołami, której Ziemna burza jest trzecią częścią.

2. Jak nazywa się główny bohater Podróży do Transylwanii Czingiza Abdułłajewa?

3. Jak nazywa się żona słynnego gangstera, która opowiada Piotrowi Pytlakowskiemu o gangsterach, miłości i zdradzie w Królowej mafii? I jak nazywa się ów gangster?

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 18 maja 2016r. do godziny 23.59. Wyniki podamy następnego dnia.

Życzymy świetnej zabawy!

Zasady konkursowe:

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez redakcję Kawiarenki Kryminalnej.

2. Nagrody zwycięzcom przekazuje wydawnictwo na Warszawskich Targach Książki 2016 tylko w wyżej wymienionych terminach i miejscach.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu Kawiarenki Kryminalnej na Facebooku.

4. Dane adresowe wykorzystywane są tylko do przekazania nagród, a następnie są usuwane. To samo dotyczy danych osób, którym nie poszczęściło się w konkursie.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad konkursowych oraz ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

5. Zapraszamy też do udziału w innych konkursachkonkursach organizowanych przez Kawiarenkę Kryminalną.